Mérnöki szolgáltatások: E-építési napló – FMV, ME, ÉTDR ügyintézés – Bízza ránk a nehezét!

Vállaljuk az elektronikus építési napló megnyitását és napi szintű vezetését, lezárását, megkönnyítve ezzel az építtetők és kivitelezők munkáját.

Műszaki ellenőri és Felelős műszaki vezetői szakembereink az alábbi jogosultságokkal rendelkeznek:

Engedélyek:

 • MV-É – Általános építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
 • ME-É – Magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése
 • MV-M – Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének felelős műszaki vezetése

Forduljon hozzánk bizalommal elektronikus építési naplója vezetésével, ÉTDR használatbavételi engedélyekkel kapcsolatban.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet szerint az építési naplót általános építmények esetében a 2013. október 1-je után induló építőipari kivitelezéseknél elektronikusan kell vezetni.

Amit vállalunk:

 • Építtetők számára az építési napló készenlétbe helyezése, fővállalkozói napló megnyitása,
 • Kivitelezők számára az építési napló, és alvállalkozói naplók megnyitása, vezetése,
 • A napi és eseti jelentések adatainak rögzítése az e-naplóban,
 • Felelős műszaki vezető biztosítása
 • Műszaki ellenőri feladatok szolgáltatása
 • ÉTDR használatbavételi engedély ügyintézése

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ SZOLGÁLTATÁS

Segítünk az e-építési napló megnyitásában, illetve napi szintű vezetésében, és lezárásában, átadásában a kivitelező számára. E nélkül nem kezdődhet meg az építési munka.

A felkészült naplóvezetésre, kezelésre fordított összeg nem kidobott pénz, hiszen az E-napló vezetésében fellépő mulasztások alkalmanként 80.000- Ft-tól akár 200.000,- forintig terjedő összegű pénzbírságot von maga után.

Szolgáltatásunk folyamata

 1. A megbízási szerződés megkötése során cégünket meghatalmazza és megbízza, hogy ügyfélkapun keresztül az Ön vagy cége nevében jogszerűen kezeljük, és vezessük az e-naplót,
 2. Az e-építési napló igénylését, készenlétbe helyezését lefolytatjuk,
 3. Az építési fő/alnaplót megnyitjuk,
 4. Napi és eseti bejegyzésben rögzítsük az építkezéssel kapcsolatos adatokat, a megkívánt részletezettséggel.
 5. Naponta felvesszük a kapcsolatot a kivitelezővel és rögzítjük a napi jelentéseket.

E-építési napló vezetés árak

Az adott beruházástól függően kedvező áron veheti igénybe szolgáltatásainkat.

Napi jelentések rögzítése: akár nettó 2.500,-Ft-tól,

Építési naplók megnyitása: nettó 30.000,-Ft-tól.

További kedvezményeket ajánlunk komplett beruházásra vonatkozó e-napló vezetése esetén. 

Gyakran feltett kérdések:

Mi az e-építési napló?

elektronikus építési napló: az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendeletben e-építési naplóként meghatározott elektronikus alkalmazás.

Mi az a NÜJ?

napló ügyfél jel (NÜJ): az e-építési napló által – az első Ügyfélkapus azonosítással történő belépés alkalmával, minden felhasználó számára – automatikusan generált kilencjegyű azonosító jel, amely az alkalmazás további használata során azonosítja az egy adott ügyfélkapun keresztül belépő természetes személyt.

Hogyan lehet ügyfélkapuhoz jutni?

Ahhoz, hogy az ügyfél használni tudja az Ügyfélkaput, létre kell hoznia személyes ügyfélkapus azonosítóját. Ezt személyazonosító igazolvány birtokában ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi felületen.

Mennyi a rendszerhasználati díj?

1. melléklet a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

A rendszerhasználati díj mértéke

A                                                                                                                    B
1 e-építési napló vezetési kötelezettséggel érintett építmény                       e-építési napló rendszerhasználati díj
az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló            bruttó (általános forgalmi adót tartalmazó) összege

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján számított építmény értéke

2            0 – 50.000.000 Ft                                                                             2 620 Ft
3           50.000.001 – 100.000.000 Ft                                                            3 930 Ft
4           100.000.0001 – 250.000.000 Ft                                                        7 860 Ft
5           250.000.001 – 500.000.000 Ft                                                         11 790 Ft
6           500.000.001 – 1.000.000.000 Ft                                                      18 340 Ft
7           1.000.000.001 Ft felett                                                                     23 580 Ft

A rendszerhasználati díjat az e-napló készenlétbe helyezés megrendelése után kell fizetni, az alkalmazásból letölthető díjbekérő tartalmazza a számlaszámot, a közlemény rovatot, illetve a befizetendő bruttó díjat.

Kinek a feladata vezetni az e-építési naplót?

Az e-építési napló készenlétbe helyezése minden esetben az építtető feladata.

Az E-építési napló szerepkörök: fő- és alvállalkozó kivitelező, Megrendelő vállalkozó kivitelező, Felelős műszaki vezető, Műszaki ellenőr.

Az e-építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig vezetni kell, kivitelezés befejezésével pedig le kell zárni. Az Építtető a lezárt naplóval tudja igényelni a használatbavételi engedélyt.

 

Mikor kell FMV?

Rendszeresen kapunk kérdéseket felelős műszaki vezetéssel kapcsolatban, ezért összefoglaltuk a főbb tudnivalókat. Megtudhatjátok, mikor van szükség felelős műszaki vezetőre (FMV), milyen FMV jogosultságok vannak, és mi kell ahhoz, hogy valaki FMV lehessen.

Mikor kell felelős műszaki vezető?

Felelős műszaki vezetőre majd minden építési munkánál szükség van. Egyedül azoknál a munkáknál nem, amelyek nem kötöttek:

 • sem építési engedélyhez
 • sem egyszerű bejelentéshez.

Itt is csak akkor nem kell FMV, ha a szakmunkát csak az végzi, aki a szakmunka jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy ha olyasvalaki is részt vesz a munkában, aki nem szakember – például egy segédmunkás, vagy a megrendelő – akkor már kell, hogy legyen egy felelős műszaki vezető, aki a megfelelő szakképesítéssel nem rendelkező dolgozók munkáját irányítja, felügyeli.

Ki köteles FMV-ről gondoskodni?

A felelős műszaki vezető tehát a kivitelező embere. (Nem úgy, mint a műszaki ellenőr, aki a megrendelőt képviseli.) A megfelelő jogosultságú felelős műszaki vezetőt, ezért mindig a kivitelezőnek kell biztosítania. Ha nincs FMV, pedig kellene, hogy legyen, akkor a kivitelezőt büntetik.
A FMV lehet:

 • a kivitelező megfelelő jogosultságú alkalmazottja
 • vagy megbízási szerződéssel dolgozó külsős is

Az alvállalkozónak is kell FMV?

A felelős műszaki vezetőt minden kivitelezőnek kell biztosítania. Az alvállalkozók esetében az is megoldás lehet, ha a fővállalkozó felelős műszaki vezetőjét bízzák meg. De a megbízást mindenképpen írásos szerződésbe kell foglalni. Bármely megbízott FMV esetén ugyanis kötelező az írásos szerződés! (Tehát bármely vállalkozóként megbízott FMV esetében is.)

Ki lehet felelős műszaki vezető?

Ahhoz, hogy valaki felelős műszaki vezető lehessen, meg kell szereznie az erre való jogosultságot. Az építőmérnök szakképzettségű felelős műszaki vezetőknek a Magyar Mérnök Kamara adhat jogosultságot. A jogosultság elnyeréséhez a kamaránál le kell tenni a jogosultsági vizsgát. A jogosultsági vizsgára az jelentkezhet, aki rendelkezik az előírt végzettséggel és gyakorlati idővel. A jogosultsági vizsga után egy év elteltével újra vizsgázni kell: ez lesz a beszámoló vizsga. 

Keressen minket bizalommal:

MX JOS Kft. csapata