A SZOLGÁLTATÁSRÓL

Az elektronikus építési napló nyitásával és vezetésével és ÉTDR használatbavétellel kapcsolatos témákban kérdezzen bátran!

Új építésű házak hatósági bizonyítvány ügyintézése ÉTDR felületen keresztül.

Amit mi vállalunk: 

 • ÉTDR felületen használatbavétel/hatósági bizonyítvány ügyintézése

A használatbavételi engedély iránti kérelmet az építtető – azaz akinek a nevére az 
építési engedély szól - nyújthat be az építésügyi hatósághoz.  

 • A kérelmet – a használat megkezdése előtt – az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor, az építési munkaterület építtető részére történő az építési naplóban igazolt átadását követően, az építési engedély hatályossága alatt kell benyújtani.
 • Az építési engedély rendelkező része minden esetben tartalmazza, hogy az 
  engedélyezett építési tevékenységre használatbavételi engedélyt kell-e kérni. Az egy 
  telken, egy építésügyi hatósági engedély alapján ütemezetten megépült több 
  építményre vagy önálló rendeltetési egységre külön-külön ütemenként is lehet 
  használatbavételi engedélyt kérni.
 • A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus vagy papírformátumú 
  formanyomtatványon lehet benyújtani.

A kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell: 

• papír alapon vezetett építési napló esetében - az építési napló összesítő lapját, - kitöltött statisztikai lapot, • a szakhatóság megkereséséhez szükséges dokumentációt, 

• az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását, 

• új épület építése vagy meglévő épület – az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező – bővítése esetén a földhivatal által hatályos záradékkal ellátott változási vázrajzot. Amennyiben ez nem kerül becsatolásra, akkor az eljáró hatóság döntésében határidő megjelölésével benyújtásra kötelezi a kérelmezőt. 

Bővebb információk: https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok

Keressen minket bizalommal!

MIÉRT VÁLASSZ MINKET?

Mérnöki tevékenységek, amiket vállalunk, a kivitelezéshez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások: felelős műszaki vezetés – FMV, építési műszaki ellenőrzés – ME, e-építési napló vezetés, elkészült létesítmények esetén ÉTDR használatbavételi engedélyezési eljárás, generálkivitelezés bonyolítás, építésvezetési szolgáltatás, nagyobb lakásfelújítási projekt bonyolítás.

 • Nálunk minden építéssel kapcsolatos mérnöki szolgáltatást megtalálsz egy helyen!
 • Az általunk végzett szolgáltatásokra garanciát vállalunk!
 • Szakértelmünknek köszönhetően minden kérdésre tudunk választ adni!
 • Számunkra nincs lehetetlen!

GYAKORI KÉRDÉSEK

 • Mikor kötelező Műszaki ellenőrt alkalmazni?

  A 191/2009(IX.15.) Korm. rendelet alapján: a.) Ha az építőipari tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi – építési műszaki ellenőr alkalmazása kötelező. b.) Ha az építőipari beruházás Kbt. hatálya alá tartozik - építési műszaki ellenőr alkalmazása kötelező. c.) Ha az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi - építési műszaki ellenőr alkalmazása kötelező. d.) Ha az építőipari tevékenység műemlékvédelem alatt álló építményt érint - építési műszaki ellenőr alkalmazása kötelező. e.) Vagy ha a 17.§ (2) bekezdés alapján építtetői fedezetkezelő működik - építési műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.

 • Iroda:
  1222 Budapest, Zentai út 35.

© 2013-2022 MX JOS Kft.