• 06

   20

   2019
  Felelős műszaki vezetési feladatok ellátása az ETELE PLÁZÁN!

  FELELŐS MŰSZAKI VEZETÉS AZ ETELE PLÁZÁN!

  Alapkőletétellel ünnepelte a 300 millió euró (közel 100 milliárd forint) beruházási értékű Etele Plaza munkálatainak megkezdését a Futureal-csoport. A bruttó 137 ezer (nettó 55 ezer) négyzetméteres Etele Plaza a budai oldal legnagyobb bevásárló- és szórakoztatóközpontjaként üzemel majd, melynek átadására a tervek szerint 2020 szeptemberében kerül sor. https://www.portfolio.hu/ingatlan/retail/hivatalosan-is-elindult-a-legujabb-budapesti-plaza-epitese--kepek.303546.html

  • 10

   24

   2019

  TELJES ÁTALAKULÁSON ESETT ÁT AZ EGYSZERŰ BEJELENTÉS

  2019. OKTÓBER 24: 

  TELJES ÁTALAKULÁSON ESETT ÁT AZ EGYSZERŰ BEJELENTÉS

  Az egyszerű bejelentés jogintézményének 2016. évi bevezetése óta számtalan bizonytalan pontja volt, amelyeket a jogalkotó folyamatosan próbált rendezni, ennek köszönhetően több alkalommal is változtak az előírások. A 2019. október 22-én kihirdetett, és október 24-én hatályba is lépett kormányrendelet - nyolc jogszabályt érintve - teljesen átalakította az eddig ismert szabályokat. Az építésügy minden szereplőjének újra kell tanulnia mindazt, amit az egyszerű bejelentés kapcsán eddig elsajátított.

  LAKÓHÁZ ÉPÍTÉSE ÉPÍTÉSI NAPLÓ NÉLKÜL? 
  Az építésügy szereplői részére már maga a kérdés is fura lehet: már hogyan lehetne a kivitelezés legfontosabb dokumentuma nélkül új lakóházat építeni. Az egyszerű bejelentés esetében azonban ez bekövetkezett, és a 2016 óta élő jogintézmény már szinte megszokott módosításai között sajnos nem ez az egyetlen, elsőre meghökkentő új szabály.

  EGYSZERŰ BEJELENTÉS ÚJRA AZ ÉTDR FELÜLETÉN 
  A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (Egyszerű bejelentési rendelet) hatálybalépésekor az egyszerű bejelentések során az elektronikus építési napló kapott kulcsszerepet. Egyrészt biztosította a bejelentés teljes elektronikus ügyintézését, másrészt a kivitelezési munkákhoz köthető, építési napló fontosságát és folyamatos vezetését a legtöbb munkánál megkövetelő előírások miatt is ésszerű volt az egyszerű bejelentéseket e felületen megtenni. 
  Az egyszerű bejelentések alapján épülő lakóépületek esetében alkalmazható új előírások viszont lehetővé teszik egyes építkezéseknél, hogy azok elektronikus építési napló vezetése nélkül történjenek. Mivel itt építési napló nem kerülne készenlétbe helyezésre, megnyitásra, így csak a bejelentés aktusára naplót nyitni, készenlétbe helyezni felesleges lenne. Valószínűleg ezen megfontolásból (is) az egyszerű bejelentéseket mostantól ismét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) felületén kell megtenni. 
  Ezzel a módosítással mostantól visszaáll az egyszerű bejelentések megjelenésekor alkalmazandó eljárás, mivel - sokan emlékezhetnek -, hogy az első bejelentések anno szintén az ÉTDR-en keresztül történtek meg. Egyébiránt az ÉTDR rendszer nyitóoldalán már most olvasható a felhívás, miszerint az egyszerű bejelentéseket mostantól az ÉTDR-ben kell megtenni, de a korábbi e-napló bejelentések továbbra is láthatóak az e-napló rendszerben.

  MIT KELL TARTALMAZNIA A BEJELENTÉSNEK? 
  A ÉTDR felületén megtett bejelentésnek az alábbiakat tartalmazza: 
  a) az építtető nevét és lakcímét, szervezet esetén a megnevezését és székhelyét, képviselő esetén az azonosításához szükséges adatot és elérhetőségét, 
  b) az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát, 
  c) a bejelentés tárgyát és annak rövid leírását, a számított építményértéket az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint meghatározva, 
  d) az építészeti-műszaki tervező - beleértve a szakági tervezőt is - nevét, elérhetőségét, kamarai névjegyzéki bejegyzésének számát, 
  e) a bejelentéshez csatolt mellékletek felsorolását, 
  f) az építtető aláírását, amennyiben azt meghatalmazott útján, kormányablakon vagy az építésfelügyeleti hatóságon keresztül nyújtja be.

  A bejelentéshez csatolni kell 
  a) az Egyszerű bejelentési rendelet 1. mellékletében meghatározott tartalmú egyszerű bejelentési dokumentációt, 
  b) ha az építési tevékenységet a természetes személy saját lakhatásának biztosítása céljából kívánja végezni, az építtető teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy természetes személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi.

  AZ ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁG KÖTELEZŐEN ELLENŐRZI VALAMENNYI BEJELENTÉST 

  Nincs változás abban, hogy az építésfelügyeleti hatóság hatáskörébe tartozik az egyszerű bejelentések kezelése, ellenőrzése. Az egyszerű bejelentéseket a továbbiakban az építésfelügyeleti hatóság az ÉTDR rendszerben ellenőrzi, vizsgálva, hogy annak tartalma megfelel-e az Egyszerű bejelentési rendeletben meghatározottaknak. 2019. október 24-e előtt csak egy szűk körben volt az építésfelügyeletnek ellenőrzési kötelezettsége.

 • 1222 Budapest, Zentai út 35.

© 2013-2019 MX JOS Kft.